Certifikace systému managementu

dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

ISO 9001:2015

Certifikační orgán je akreditován pro certifikaci systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 v níže uvedených oborech:

 • Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb
 • Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků
 • Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku
 • Vydavatelství
 • Tisk a činnosti související s tiskem, rozmnožování nahraných nosičů
 • Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy
 • Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken
 • Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické účely
 • Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Výroba cementu, vápna a sádry, betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků
 • Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
 • Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených
 • Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení
 • Výroba motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků a zařízení
 • Výroba nábytku, zpracovatelský průmysl jinde neuvedený
 • Recyklace druhotných surovin
 • Výroba a rozvod elektřiny
 • Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
 • Shromažďování, úprava a rozvod vody, výroba a rozvod tepelné energie
 • Stavebnictví
 • Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu a převážně domácnost
 • Ubytování a stravování
 • Doprava, skladování, spoje
 • Finanční zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu
 • Činnosti v oblasti výpočetní techniky
 • Výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • Ostatní podnikatelské činnosti
 • Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti
 • Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
 • Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Best Quality