Certifikace systému managementu

dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

BEST QUALITY, s.r.o. je akreditován pro certifikaci systému managementu dle těchto norem

Certifikace

Certifikace systému managementu od akreditovaného certifikačního orgánu poskytuje záruku, že certifikovaná organizace, která se prokazuje certifikátem, má zaveden a v praxi uplaňuje systém managementu dle příslušné normy.

Certifikovaná organizace se tímto zavazuje, že bude poskytovat výrobky nebo služby, které jsou v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a které splní potřeby zákazníka.

Certifikační orgán BEST QUALITY, s.r.o. provádí certifikaci systému managementu dle:

 • ČSN EN ISO 9001:2016,
 • ČSN EN ISO 14001:2016,
 • ČSN ISO 45001:2018,
 • ČSN EN ISO 50001:2019.

Certifikační orgán provádí certifikaci:

 • samostatně, tzn. že je certifikován systém managementu dle jedné z výše uvedených norem,
 • integrovaně, tzn. že je certifikován systém managementu dle dvou a nebo tří výše uvedených norem.

Vlastní postup a pravidla při certifikaci systémů managementu je podrobně popsán v sekci certifikační proces.

ISO 9001:2015

Certifikační orgán je akreditován pro certifikaci systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 v níže uvedených oborech:

 • Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb
 • Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků
 • Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku
 • Vydavatelství
 • Tisk a činnosti související s tiskem, rozmnožování nahraných nosičů
 • Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy
 • Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken
 • Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické účely
 • Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Výroba cementu, vápna a sádry, betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků
 • Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
 • Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených
 • Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení
 • Výroba motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků a zařízení
 • Výroba nábytku, zpracovatelský průmysl jinde neuvedený
 • Recyklace druhotných surovin
 • Výroba a rozvod elektřiny
 • Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
 • Shromažďování, úprava a rozvod vody, výroba a rozvod tepelné energie
 • Stavebnictví
 • Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu a převážně domácnost
 • Ubytování a stravování
 • Doprava, skladování, spoje
 • Finanční zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu
 • Činnosti v oblasti výpočetní techniky
 • Výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • Ostatní podnikatelské činnosti
 • Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti
 • Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
 • Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

ISO 14001:2015

Certifikační orgán je akreditován pro certifikaci systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 v níže uvedených oborech:

 • Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb
 • Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku
 • Vydavatelství
 • Tisk a činnosti související s tiskem, rozmnožování nahraných nosičů
 • Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy
 • Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken
 • Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Výroba cementu, vápna a sádry, betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků
 • Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
 • Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených
 • Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení
 • Výroba a rozvod elektřiny
 • Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
 • Shromažďování, úprava a rozvod vody, výroba a rozvod tepelné energie
 • Stavebnictví
 • Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost
 • Ubytování a stravování
 • Doprava, skladování, spoje
 • Finanční zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu
 • Činnosti v oblasti výpočetní techniky
 • Výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • Ostatní podnikatelské činnosti
 • Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
 • Sportovní, zábavní a rekrační činnosti

ISO 45001:2018

Certifikační orgán je akreditován pro certifikaci systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 v níže uvedených oborech:

 • Vydavatelství
 • Tisk a činnosti související s tiskem, rozmnožování nahraných nosičů
 • Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken
 • Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
 • Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení
 • Shromažďování, úprava a rozvod vody, výroba a rozvod tepelné energie
 • Stavebnictví
 • Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost
 • Doprava, skladování, spoje
 • Finanční zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu
 • Činnosti v oblasti výpočetní techniky
 • Výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • Ostatní podnikatelské činnosti
 • Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

ISO 50001:2018

Certifikační orgán je akreditován pro certifikaci systému managementu EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2019 v níže uvedených technických oblastech:

 • Průmysl lehký a střední
 • Budovy
 • Doprava
 • Zásobování energií

Best Quality