Certifikace systému managementu

dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

Akreditace

Certifikační orgán BEST QUALITY, s.r.o. má akreditovaný systém managementu dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Akreditaci certifikačního orgánu provedl Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). Akreditací se rozumí posouzení a potvrzení způsobilosti certifikačního orgánu k certifikaci systémů managementu dle příslušných norem.

Dozor nad akreditací

Dozor provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) v pravidelných ročních intervalech po celé období platnosti osvědčení o akreditaci a je zaměřen na posuzování souladu činností akreditovaného certifikačního orgánu s požadavky akreditačních kritérií.

Reakreditace

Před ukončením platnosti akreditace je zahájen proces reakreditace, při které je opětovně posouzena způsobilost certifikačního orgánu.

Rozsah akreditace

Rozsah akreditace je vždy udělen pro příslušné obory dle CZ-NACE.
CZ-NACE představuje hierarchické uspořádání činností, dané kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů a výrobků do jednotlivých statistických položek. Struktura NACE je čtyřúrovňová. První úroveň (sekce) je označena alfabetickým kódem, druhá úroveň (oddíly), je označuje dvojmístný číselný kód, třetí úroveň (skupiny), charakterizuje trojmístný číselný kód a poslední čtvrtá úroveň (třídy), označuje čtyřmístný číselný kód.

Akreditované obory

Rozsah akreditace pro certifikaci systémů managementu dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 je uveden v sekci certifikace.

Best Quality