Certifikace systému managementu

dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

Formuláře ke stažení

V souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 a příslušných MPA dokumentů, musí každý akreditovaný certifikační orgán získat maximum informací o organizaci žádající o certifikaci SM.

V případě Vašeho zájmu o certifikace SM dle ČSN EN ISO 90001:2016, ČSN EN ISO 90001:2016, ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 50001:2019 je nutné vyplnit níže uvedené dokumenty.
Dotazník pro žadatele o certifikaci SMK/ EMS/ SM BOZP.
Žádost o certifikaci/ recertifikaci SMK/ EMS/ SM BOZP.

V případě Vašeho zájmu o certifikaci Vám budou výše uvedené dokumenty zaslány elektronicky k vyplnění.

V souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 a příslušných MPA dokumentů má akreditovaný certifikační orgán zpracován postup pro řešení stížností či odvolání, který je na vyžádání zasílán elektronicky.

Best Quality