Certifikace systému managementu

dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

ISO 45001:2018

Certifikační orgán je akreditován pro certifikaci systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 v níže uvedených oborech:

 • Vydavatelství
 • Tisk a činnosti související s tiskem, rozmnožování nahraných nosičů
 • Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken
 • Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
 • Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení
 • Shromažďování, úprava a rozvod vody, výroba a rozvod tepelné energie
 • Stavebnictví
 • Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost
 • Doprava, skladování, spoje
 • Finanční zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu
 • Činnosti v oblasti výpočetní techniky
 • Výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • Ostatní podnikatelské činnosti
 • Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

Best Quality