Profil

Certifikační orgán BEST QUALITY byl založen v roce 2000 a je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) v národním akreditačním systému České republiky pro certifikaci systémů managementu.

Certifikační orgán:

  • je samostatný, nezávislý a nestranný,
  • má vlastní finanční zdroje k provozování certifikace,
  • disponuje dostatečným počtem vysoce kvalifikovaných pracovníků, auditorů i technických expertů podílejících se na procesu certifikace,
  • poskytuje certifikaci pouze v oborech nebo jejich částech, pro které je akreditován,
  • umožňuje přístup k certifikaci všem organizacím,
  • neuplatňuje nepatřičné finanční, ani jiné podmínky,
  • neposkytuje služby, které by mohly ovlivnit jeho nestrannost a objektivitu.

Systém managementu kvality certifikačního orgánu je vytvořen, uplatněn, udržován a zlepšován v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 a příslušnými metodickými pokyny (MPA) ČIA.