Aktivity

Certifikace systémů managementu je prováděna v následujících oblastech:

  • certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016,
  • certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016,
  • certifikace systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018.

Mezi další aktivity patří zejména:

  • školení managementu v oblasti systémů managementu kvality, environmentálníhomanagementu, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  • provádění auditů druhou stranou.

Tyto služby jsou prováděny tak, aby neovlivňovaly nestrannost a objektivitu certifikačního orgánu.