Ke stažení

V souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 a příslušných MPA dokumentů, musí každý akreditovaný certifikační orgán získat maximum informací o organizaci žádající o certifikaci SM.

V případě Vašeho zájmu o certifikace SM dle ČSN EN ISO 90001:2016, ČSN EN ISO 90001:2016, ČSN ISO 45001:2018 je nutné vyplnit níže uvedené dokumenty.
Dotazník pro žadatele o certifikaci SMK/ EMS/ SM BOZP.
Žádost o certifikaci/ recertifikaci SMK/ EMS/ SM BOZP.

V případě Vašeho zájmu o certifikaci Vám budou výše uvedené dokumenty zaslány elektronicky k vyplnění.

V souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 a příslušných MPA dokumentů má akreditovaný certifikační orgán zpracován postup pro řešení stížností či odvolání, který je na vyžádání zasílán elektronicky.