Certifikace

Certifikace systému managementu od akreditovaného certifikačního orgánu poskytuje záruku, že certifikovaná organizace, která se prokazuje certifikátem, má zaveden a v praxi uplaňuje systém managementu dle příslušné normy.

Certifikovaná organizace se tímto zavazuje, že bude poskytovat výrobky nebo služby, které jsou v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a které splní potřeby zákazníka.

Certifikační orgán BEST QUALITY, s.r.o. provádí certifikaci systému managementu dle:

  • ČSN EN ISO 9001:2016,
  • ČSN EN ISO 14001:2016,
  • ČSN ISO 45001:2018.

Certifikační orgán provádí certifikaci:

  • samostatně, tzn. že je certifikován systém managementu dle jedné z výše uvedených norem,
  • integrovaně, tzn. že je certifikován systém managementu dle dvou a nebo tří výše uvedených norem.

Vlastní postup a pravidla při certifikaci systémů managementu je podrobně popsán v sekci certifikační proces.