Certifikační značky

Certifikační značky může certifikovaná organizace používat pro presentaci svého certifikovaného systému managementu.

Používání certifikačních značek má předepsaná pravidla. Zneužití certifikačních značek nebo jejich neoprávněné používání vede k odebrání certifikátu.

Bližší informace o používání certifikačních značek je uvedeno sekci certifikace-pravidla.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001