Aktuálně

V současné době probíhá v certifikačním orgánu BEST QUALITY, s.r.o. akreditační proces na certifikaci systému managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ČSN EN ISO 50001:2019.

Akreditační proces bude ukončen vydáním osvědčení o akreditaci pro certifikaci EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2019 s platností od 04/2021.