ISO 14001:2016

Certifikační orgán je akreditován pro certifikaci systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 v níže uvedených oborech:

 • Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb
 • Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku
 • Vydavatelství
 • Tisk a činnosti související s tiskem, rozmnožování nahraných nosičů
 • Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy
 • Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken
 • Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Výroba cementu, vápna a sádry, betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků
 • Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
 • Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených
 • Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení
 • Výroba a rozvod elektřiny
 • Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
 • Shromažďování, úprava a rozvod vody, výroba a rozvod tepelné energie
 • Stavebnictví
 • Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost
 • Ubytování a stravování
 • Doprava, skladování, spoje
 • Finanční zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu
 • Činnosti v oblasti výpočetní techniky
 • Výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • Ostatní podnikatelské činnosti
 • Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
 • Sportovní, zábavní a rekrační činnosti